Általános Szerződési Feltételek

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a(z) Dateblaster AG, Zugerstrasse 6, 6330 Cham, Switzerland (a továbbiakban röviden: dateblaster) és távközlési szolgáltatóik felhasználói és ügyfelei (a továbbiakban: felhasználó) közötti szerződéses jogviszonyt. Meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett a(z) dateblaster szolgáltatásait felhasználják.

A(z) adatokattalalni.net webhely a(z) Dateblaster AG, Zugerstrasse 6, 6330 Cham, Switzerland ajánlata (a továbbiakban: szolgáltatás).
A szolgáltatás egy kommunikációs platform, amelyen keresztül a felhasználónak többek között lehetősége van arra, hogy az interneten saját magát bemutassa, továbbá partnerkapcsolatok, barátságok, egyszeri kalandok vagy titkos szerelmi viszonyok iránt érdeklődjön. A szolgáltatás többek között kapcsolattartási lehetőségeket nyújt valódi, hasonló gondolkodású hölgyekkel, párokkal és férfiakkal, akik bizonyos feltételek mellett új partnerekkel szeretnének megismerkedni. Ezenkívül a szolgáltatás különféle lehetőségeket kínál a kommunikációra, a flörtölésre és a felhasználó bemutatására.

§ 1 A szerződés tárgya; a teljesítés köre


1. A(z) dateblaster hozzáférést nyújt a felhasználóknak a(z) adatokattalalni.net tárhelyen lévő társkereső platformhoz. A platform más felhasználók profiljait és információit tartalmazza. A felhasználók saját profiljuk elkészítése után más profilokra kereshetnek a platformon. A felhasználók más felhasználók profilját megtekinthetik, és korlátozottan kapcsolatba léphetnek azokkal.

2. A(z) dateblaster szolgáltatásait kizárólag magán-, és nem üzleti célokra kínáljuk. A(z) dateblaster egyik szolgáltatására való regisztrációval a felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatást csak magáncélokra használja.

3. A(z) dateblaster díjmentes és díjköteles szolgáltatásokat is nyújt. A felhasználó a díjmentes regisztrációval egy profilt készíthet, más felhasználók profilját megtekintheti, valamint előre elkészített üzeneteket küldhet más felhasználóknak. Azon felhasználók, akik a kiegészítő díjköteles szolgáltatást igénybe veszik, ezenkívül a díjmentes szolgáltatások keretében más felhasználókkal kapcsolatba léphetnek és nekik üzeneteket küldhetnek. A díjköteles szolgáltatás különböző időszakokra lezárható. A felhasználókat ezen szolgáltatások nyújtása előtt tájékoztatjuk a szolgáltatások díjkötelességéről, tartalmáról és köréről, valamint az árról és a fizetési feltételekről.

4. A(z) dateblaster alapvetően folyamatosan (a hét minden napján, 24 órában) elérhetővé teszi a rendszert. A rendelkezésre állás szempontjából azon router kimenete a mérvadó, amely a(z) dateblaster által használt számítógépes központból az internetre csatlakozik (átadási pont). A(z) dateblaster éves átlagban 97%-os rendelkezésre állást biztosít a díjköteles szolgáltatások felhasználói számára. A rendelkezésre állás azonban csak akkor minősül megszakadtnak, ha a felhasználó jelentette a hibát a(z) dateblaster vállalatnak (hibaüzenet). Kivételt képeznek az olyan megszakítások, amelyek vis major eseményen alapulnak.

5. A(z) dateblaster a szolgáltatásainak nyújtásához külső megbízott szolgáltatót vehet igénybe. Ide tartoznak különösen a fizetési szolgáltatók, a tartalomszolgáltatók és az egyéb külső szolgáltatók. A megbízott külső szolgáltatók, akik a(z) dateblaster megbízásából szolgáltatásokat nyújtanak, az Általános Szerződési Feltételek értelmében nem minősülnek harmadik félnek.

§ 2 Szerződéskötés


1. A(z) dateblaster 18 év alatti személyekkel nem köt szerződést.
Ha a(z) dateblaster kételkedik a felhasználó nagykorúságában, életkor-igazolást kérhet tőle. Ha a felhasználó ezt az életkor-igazolást két héten belül nem nyújtja be, a(z) dateblaster jogosult a szerződéses jogviszony előzetes értesítés nélküli felmondására.
Ha a(z) dateblaster számára megalapozott gyanú áll fenn azzal kapcsolatban, hogy egy személy nem jogosult a részvételre, a(z) dateblaster jogosult arra, hogy a személy személyes adatait hivatalos okiratokkal történő személyazonosítással ellenőrizze. A részvételre nem jogosult felhasználók a szolgáltatások használatából ki lesznek zárva.

2. A(z) dateblaster szolgáltatásaihoz való hozzáférés a felhasználó személyes adataival (többek között nem, születési dátum, e-mail cím) való regisztrációjával történik. A regisztrációval a felhasználó megerősíti a jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi Irányelvek figyelembevételét. Ezáltal díjmentes szerződéses jogviszony jön létre a(z) dateblaster és a felhasználó között.

3. A(z) dateblaster a díjmentes szolgáltatások mellett különféle díjköteles szolgáltatásokat (prémium tagság) kínál a felhasználónak. Ezen szolgáltatások igénybevételével a felhasználó további, a díjmentes szerződéses jogviszonytól elkülönülő szerződéses jogviszonyt létesít. Ezen további szerződéses jogviszony alapját ugyancsak az Általános Szerződési Feltételek képezik. A tartalomról, az időtartamról, az árról, a futamidőről és a fizetési feltételekről a felhasználó az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó díjköteles szerződéses jogviszony létrejötte előtt értesül. A „Vásárlás most” gombra kattintva a felhasználók ajánlatot kapnak egy, a díjmentes szolgáltatásokról szóló szerződés megkötésére a(z) dateblaster vállalattól. A(z) dateblaster az ajánlat elfogadását a szolgáltatások aktiválásával vagy e-mailben erősíti meg.

§ 3 Költségek


1. A(z) dateblaster jelen szolgáltatásban kínált szolgáltatásai díjmentesek, amennyiben a felhasználó nem kapott értesítést a díjkötelességről a díjköteles szolgáltatásról szóló szerződés megkötése előtt.

2. A díjköteles szolgáltatások árait, a fizetési módokat és a tartósan fennálló kötelezettség időtartamát a díjköteles szolgáltatások keretében a felhasználó általi igénybevétel előtt közöljük.

§ 4 Fizetési feltételek


1. A díjköteles szolgáltatás díját előre, a(z) dateblaster számára kell megfizetni, és a rendelési folyamatban kiválasztott fizetési módon keresztül egy összegben kell beszedni, amennyiben a megadott fizetési mód esetében elegendő fedezet van.

2. Ha a teljes összeg beszedése nem lehetséges, a(z) dateblaster fenntartja a jogot arra, hogy azt részletekben, saját belátása szerint beszedje.

3. Ha a felhasználó a dateblaster által küldött fizetési felszólítások ellenére sem egyenlíti ki a fennálló követelést az esedékesség időpontjáig, akkor fizetési mulasztásba esik. A felhasználó viseli a mulasztás miatt felmerült kamatokat és költségeket. Ezek különösen a dateblaster által küldött emlékeztetők költségei és a felhasználó által kezdeményezett visszaigénylések/hitelkártyatörlés vagy visszaigénylési értesítés banki költségei. A felhasználónak módjában áll bizonyítani, hogy dateblaster egyáltalán nem szenvedett kárt, vagy hogy a kár lényegesen alacsonyabb, mint az átalánydíj. Ezzel szemben dateblaster szabadon bizonyíthatja, hogy nagyobb kárt szenvedett. A fizetési mulasztás miatt a fennálló tartozás egy behajtási szolgáltatónak kerül átadásra. A felek megállapodnak abban, hogy a felhasználó viseli a behajtási szolgáltató tevékenységével kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget.

§ 5 Szerződéses időtartam és felmondás

1. A szerződéses szolgáltatásokat dateblaster a szerződés időtartamára nyújtja, azaz a szerződés megkötésétől a szerződés lejártáig.

2. Az ingyenes tagságra vonatkozó szerződés határozatlan időre szól, és bármikor felmondható, a felmondás időben való korlátozása nélkül.

3. A fizetős tagság időtartama (Prémium) megfelel a csomag leírásában feltüntetett időszaknak vagy a felhasználó által a csomag megrendelésekor kiválasztott időszaknak (kezdeti időtartam). A kezdeti időtartam maximum két év. Ha a tagság nem szűnik meg a kezdeti időtartam végén, a szerződés határozatlan időre meghosszabbodik (szerződéshosszabbítás). A felmondási idő, vagy ha a fizetős tagság megvásárlásakor ettől eltérő időszak került megállapításra, az egy hónapnál nem hosszabb időtartamú tagság esetében 14 nap, egy hónapnál hosszabb időtartamú tagság esetén 30 nap.

4. hacsak a felmondási értesítés másként nem rendelkezik, az ingyenes tagság a prémium tagság megszűnése után is fennmarad, és külön felmondást igényel. A tagság lejártával a(z) dateblaster zárolja a felhasználó profilját, és az abban tárolt adatokat csak korlátozott mértékben dolgozza fel. Az adatokat töröljük, amint lejár a törvény által előírt megőrzési idő, és az adatokra már nincs szükség a jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez.

5. Az alapos okból történő idő előtti felmondás joga változatlanul fennmarad. A felmondás alapos oka különösen akkor állhat fenn dateblaster esetében, ha a felhasználó (a) jelentős vagy ismételt mulasztást követ el, vagy (b) egyéb szerződéses kötelezettségeit szegi meg. Ha a felmondás alapos oka a felhasználó kötelességszegése, dateblaster kártérítést követelhet a szerződés idő előtti megszűnéséért. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a felhasználó nem felelős a kötelezettségszegésért.

6. A díjfizetésen alapuló szerződéses jogviszony felmondásának szöveges formában kell történnie ahhoz, hogy érvényes legyen. A felmondás sikeres feldolgozása érdekében a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a teljes nevet, az igénybe vett szolgáltatást, a regisztrációhoz használt e-mail címet és a felhasználónevet. A felmondást e-mailben kell elküldeni a(z) support@datingcustomercare.com címre. Alternatívaként a díjköteles szerződés felmondását postai úton is lehetővé tesszük. Az Ön kényelme érdekében egy útmutatót adtunk, amelyet elmenthet vagy kinyomtathat. Az tartalmazza az összes elérhetőséget és kitöltendő mezőt a fizetett szerződés sikeres megszüntetéséhez. Kattintson a(z) lehetőségre itt a felmondási útmutató elmentéséhez vagy kinyomtatásához. A felhasználó felmondását dateblaster e-mailben visszaigazolja a profilban tárolt címre elküldve.

§ 6 Felhasználói kötelezettségek

- lásd még tartalomszolgáltatói és felhasználási szabályzat

1. A felhasználó kizárólagosan felelős a regisztrációjának tartalmáért, további személyes adataiért és az általa megadott információkért. A felhasználó biztosítja, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek és személyére vonatkoznak. A szándékosan tévesen megadott adatok feljogosítják a(z) dateblaster vállalatot a felhasználói profil letiltására anélkül, hogy a(z) dateblaster kompenzációs igénye ezáltal érintve lenne. Ez a(z) dateblaster vállalatot előzetes értesítés nélküli felmondásra is felhatalmazza.

2. A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a(z) dateblaster szolgáltatásait nem használja üzleti vagy kereskedelmi célokra, különösen reklámcélokra. A felhasználó számára nem engedélyezett, hogy más felhasználók tartalmait és profiljait manuálisan vagy programok használatával kiolvassa, és hogy a kinyert adatokat a(z) dateblaster szolgáltatásain kívül használja.

3. A felhasználó köteles bizalmasan kezelni más felhasználók e-mail címeit és egyéb üzeneteit, valamint adatait, és azokat a harmadik fél beleegyezése nélkül nem teheti elérhetővé.

4. A felhasználó kötelezi magát arra, hogy bejelentkezési adatait bizalmasan kezeli. Ha bejelentkezési adatait harmadik félnek átadja, a cselekedet minden következményéért a felhasználó felel. Ha fennáll a gyanúja, hogy a belépési adatokat harmadik félnek továbbították, a felhasználó köteles a(z) dateblaster vállalatot haladéktalanul arról értesíteni, és megfelelő intézkedéseket tenni a további visszaélés elkerülésére.

5. A felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a(z) dateblaster szolgáltatásaival nem él vissza, kimondottan:
a. nem használja fel azokat arra, hogy rágalmazó, rasszista, lázító, támadó vagy egyéb módon jogellenes anyagokat vagy ilyen jellegű információkat terjesszen;
b. nem használja fel azokat arra, hogy más felhasználókat és harmadik feleket fenyegessen, zaklasson vagy jogaikat (személyiségi jogaikat is beleértve) megsértse;
c. nem visz be olyan adatokat a rendszerbe vagy az adatbázisba, amelyek vírust, illetve olyan szoftvert vagy anyagokat tartalmaznak, amelyek szerzői jogi védelem vagy egyéb védelmi jog által védettek, kivéve, ha a felhasználó a mindenkori jogbirtokos, vagy a felhasználáshoz rendelkezik a szükséges beleegyezéssel;
d. azokat nem használja fel oly módon, amely kedvezőtlenül befolyásolja más felhasználók számára a szolgáltatások elérését;
e. nem tör fel e-maileket vagy egyéb üzeneteket, és erre kísérletet sem tesz;
f. az e-maileket és egyéb üzeneteket csak más felhasználókkal folytatott magánjellegű kommunikáció céljából küldi, különösképpen nem használja azokat áruk és szolgáltatások hirdetésére vagy kínálására, illetve egyéb üzleti vagy kereskedelmi célokra;
g. a személyi leírásban, valamint a feltöltött fájlokban nem ad meg vagy illeszt be nevet, címet, telefon- vagy faxszámot, Messenger-címet, e-mail-címet, jelöléseket, vállalati hivatkozásokat, más internetes portálneveket vagy URL-címeket;

6. A fenti kötelezettségek elmulasztása vagy a jelen Általános Szerződési Feltételekben szereplő egyéb kötelezettségek megszegése feljogosítja a(z) dateblaster vállalatot a szerződés indokolt, értesítés nélküli felmondására, valamint arra, hogy a felhasználónak a(z) dateblaster adatbázisához való hozzáférését azonnal letiltsa. A(z) dateblaster ezenkívül a zároláshoz vagy a felmondáshoz a felhasználói profil részeit törölheti.

7. Ha a felhasználó a szerződéses jogviszony megkötéséhez kereskedelmi vagy üzleti célokat is társít, vagy a részére elérhetővé tett adatokat harmadik felek üzleti vagy kereskedelmi céljaira használja fel, illetve azokat nem a(z) dateblaster által kifejezetten engedélyezett célokra használja fel, kötelezi magát arra, hogy a(z) dateblaster részére minden bizonyított megszegés esetén 500,00 EUR szerződéses büntetést fizessen. A további kártérítési igényeket ez nem érinti.

§ 7 Üzemeltetés


1. A(z) dateblaster jogosult arra, hogy a felhasználó által megadott tartalmakat és adatokat ellenőrizze, és ha a tartalmak a jelen Általános Szerződési Feltételeket sértik, akkor a megfelelő adatokat eltávolítsa.

2. A(z) dateblaster ezenkívül jogosult, de nem köteles arra, hogy ellenőrizze a szövegeket, a feltöltött fényképeket és diákat, hogy azok megfelelnek-e a jelen Általános Szerződési Feltételeknek és a törvényi előírásoknak, és jogsértés esetén azokat eltávolítsa.


§ 8 Jogátruházás


1. A felhasználó a(z) dateblaster részére a szolgáltatással kapcsolatban létrehozott vagy beállított tartalmak, beleértve képek, szövegek és videók vonatkozásában nem kizárólagos, átruházható, helyileg korlátlan és időben a szerződés idejére korlátozott egyszerű használati jogot biztosít.

2. A felhasználó biztosítja, hogy az általa beállított vagy készített tartalmakkal és azok használatával nem sérti harmadik fél jogait, különösen tulajdon- vagy egyéb védelmi jogait.

§ 9 Felelősség


1. A(z) dateblaster nem vállal felelősséget a felhasználó profiljának tartalmáért. Nem ellenőrzi azon információk helyességét és biztonságát, amelyeket a felhasználók egymás között megosztanak, illetve amelyeket a felhasználók profiljaikon beállítanak.

2. A(z) dateblaster nem vállal felelősséget a társkereső rendszerben bemutatott felhasználói profilok helyességéért és azok más felhasználóknak való megfelelőségének értékeléséért. A(z) dateblaster csak a kapcsolat közvetítéséért felel, a kapcsolatfelvétel eredményéért nem.

3. A(z) dateblaster továbbá nem vállal felelősséget olyan anyagi vagy egyéb nem testi károkért, amelyek a szolgáltatással összefüggésbe hozhatók, kivéve, ha azokat a(z) dateblaster szándékos vagy súlyos hanyagsága okozta.

4. A(z) dateblaster ezenkívül kimondottan nem vállal felelősséget azért, ha a felhasználók személyes adataihoz harmadik fél jogosulatlanul hozzájutott (például „hackerek” adatbázishoz való jogosulatlan hozzáférése következtében), kivéve, ha a(z) dateblaster a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzájutást szándékosan vagy súlyos hanyagságával tette lehetővé.

5. A(z) dateblaster nem felel azért sem, ha azokat az adatokat és információkat, amelyeket a felhasználó harmadik felek számára hozzáférhetővé tett, azok helytelenül használják fel.

§ 10 Aktiválás


1. A felhasználó mentesíti a(z) dateblaster vállalatot minden olyan felelősség és kötelezettség, ráfordítás és kártérítési igény alól, amelyet más felhasználók kellemetlen rágalmazása, inzultálása, személyének megsértése okozott.

§ 11 Technikai hiányosságok


1. A(z) dateblaster nem vállal garanciát webhelyének állandó rendelkezésre állásáért és annak technikai működőképességéért.

2. A(z) dateblaster kimondottan nem vállal felelősséget azért, hogy vis major vagy a(z) dateblaster által nem okozott események rontják a szolgáltatáshoz való hozzáférés minőségét.

§ 12 Joghatóság és irányadó jog


A Svájci Államszövetség joga alkalmazandó, a svájci kollíziós szabályok kizárásával. A fogyasztó lakóhelye szerinti kötelező és kedvezőbb jogi rendelkezéseket ez a jogválasztás nem érinti. A joghatóság helye a svájci bíróság, amely Zug kantonban található. Ha Ön az Európai Unióban lakóhellyel rendelkező fogyasztó, és ha erre vonatkozóan kötelező rendelkezések vannak, a lakóhelye szerinti ország joga is alkalmazandó lehet.

13. § Vitarendezés
Az Európai Bizottság internetes platformot („OVR-platform”) biztosít a viták online rendezéséhez a vállalatok és a fogyasztók között. Az OVR-platform elérhető itt: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Felhívjuk a figyelmét, hogy törvényileg nem vagyunk kötelezettek, és nem állunk készen arra, hogy fogyasztói vitarendezési helyen vitarendezésben vegyünk részt.

§ 14 - Elállási jog

Önnek joga van a jelen szerződéstől tizennégy napon belül indoklás nélkül elállni.

Az elállási időszak a szerződéskötéstől számított tizennégy nap.

Az elállási jog gyakorlásához egyértelmű tájékoztatással (pl. postai levél vagy e-mail) értesítenie kell bennünket (Dateblaster AG, Zugerstrasse 6, 6330 Cham, Switzerland, e-mail: support@datingcustomercare.com) azon döntéséről, hogy a jelen szerződéstől eláll.

Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jogának gyakorlásáról szóló tájékoztatást az elállási határidő lejárta előtt elküldi.
Az elállás következményei
Ha eláll a jelen szerződéstől, minden Öntől kapott fizetést a szállítási költségekkel együtt (azon további költségek kivételével, amelyek abból erednek, hogy az általunk kínált, kedvező normál szállítástól eltérő szállítási módot választott) haladéktalanul és legkésőbb azon naptól számítva tizennégy napon belül visszafizetjük, amelyen a jelen szerződéstől való elállásról szóló tájékoztatás hozzánk beérkezett. Ehhez a visszafizetéshez olyan fizetési módot használunk, amelyet Ön az eredeti tranzakciónál használt, kivéve, ha Önnel ettől kifejezetten eltérően állapodtunk meg; ezen visszafizetésre semmilyen esetben sem számítunk fel díjat.

Ha igényelte, hogy a szolgáltatások az elállási időszak alatt vegyék kezdetüket, azokért arányos összeget kell fizetnie, amely megfelel annak az aránynak, ahogyan a jelen szerződéstől való elállás jogának gyakorlásáig már nyújtott szolgáltatások és a szerződésben előirányzott szolgáltatások teljes terjedelme egymáshoz viszonyul.

Az Ön kifejezett kívánságára megkezdjük a díjköteles szerződés teljesítését az elállási határidő lejárta előtt, amennyiben azzal egyidejűleg beleegyezik abba, hogy azáltal az Ön elállási joga megszűnik, és Ön megerősíti, hogy ezt tudomásul veszi.

A szerződéstől való elálláshoz használhatja a következő mintaűrlapot.

Címzett:
Dateblaster AG
Zugerstrasse 6, 6330 Cham, Switzerland

E-mail: support@datingcustomercare.com

Ezúton visszavonom/visszavonjuk az általam/általunk az alábbi áruk vásárlásáról/szolgáltatások igénybevételéről megkötött szerződést

– Készítés dátuma ()/kézhezvétel dátuma ()
– A fogyasztó(k) neve
– A fogyasztó(k) címe
– A fogyasztó(k) aláírása (csak papíralapú értesítés esetén)
– Dátum

(*) A nem érvényeset húzza át.